top of page
Paslaugos

PREKĖS ŽENKLO POZICIONAVIMAS

 • Konkurencinės aplinkos analizė

 • Prekės ženklo diferenciacija (ką naujo siūlome rinkai?)

 • Unikalaus prekės ženklo įvaizdžio sukūrimas

 • Paveikių prekės ženklo asociacijų kūrimas ir implementavimas į rinkodaros strategiją​

RAŠYTINĖ

 KOMUNIKACIJA

 • "Copywriting" paslaugos / rašytinės komunikacijos kūrimas įvairios paskirties rinkodaros turiniui (žemiau pateikiami pavyzdžiai):​

 • Tekstinio turinio kūrimas internetinei svetainei 

 • Tekstinio turinio kūrimas soc. tinklams 

 • Tekstinio turinio kūrimas reklaminėms kampanijoms

RYŠIAI SU VISUOMENE /

PR

 • Sklandus asmens /prekės ženklo /organizacijos įvaizdžio komunikavimas įvairiais žiniasklaidos kanalais 

 • Užsakomųjų straipsnių rengimas ir platinimas didiesiems Lietuvos žiniasklaidos portalams

 • Įvairaus pobūdžio komunikacinių žinučių parengimas ir platinimas

 • Krizių valdymas

ASMENINĖS

KONSULTACIJOS

 • Pirmoji konsultacija, siekiant išsiaiškinti kliento poreikius ir parinkti tikslingus strateginius žingsnius norimam rezultatui pasiekti (vykdoma gyvai arba nuotoliniu būdu)

 • Esamos organizacijos rinkodarinės situacijos vertinimas

 • Strateginių gairių sudarymas organizacijos viduje veikiančiai rinkodaros atstovų komandai

bottom of page